niedziela, 19 maja, 2024

Najstarsze miasto w Polsce: o historii Krakowa

Kraków to wiekowe miasto o bogatej historii. Już w czasach średniowiecznych pełniło rolę centrum wydarzeń kulturalnych i politycznych, w końcu Kraków był pierwszą stolicą Polski. Dziś duża aglomeracja, kiedyś malutka osada, została położona w południowej części kraju, gdzie przepływa Wisła. Więcej dowiesz się na stronie kraków-future.

Szczególną częścią Krakowa jest Stare Miasto. To tutaj znajdują się dawne zabytki architektury, które pozostały nienaruszone po II wojnie światowej. Dlatego też Stare Miasto jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Historia powstania i rozwoju Krakowa

Kraków może poszczycić się wyjątkową historią. Pierwsze wzmianki o mieście pojawiły się w X-XI wieku. Na ziemiach krakowskich zbudowano gród, który wzorował się na innych grodach chorwackich. Prawdopodobnie na tych ziemiach zamieszkiwali Wiślanie, którzy pozostawili po sobie kurhany oraz pozostałości swojej kultury – białą ceramikę.

W tym czasie Kraków rozwijał się jako miasto położone na ważnym szlaku handlowym, prowadzącym do Europy. Zbierali się tu zarówno miejscowi, jak i zagraniczni kupcy. Do X wieku ziemie krakowskie należały do ​​Państwa Wielkomorawskiego, a później do państwa Przemyślidów. 

Zdjęcie: Targ rybny pod Synagogą Izaaka na krakowskim Kazimierzu, ok. 1907 r

Kraków został po raz pierwszy wymieniony w źródłach tekstowych w zapiskach kupca Ibrahima ibn Jakuba, który napisał całą książkę o swoich podróżach „Księga dróg i krajów”. To w niej opisał położenie miasta i jego nazwę, którego wymowa brzmiała: Krakwa. W swoich zapiskach Ibrahim ibn Jakub nazywał Kraków miastem bogatym w towary, gdyż przybywali do niego kupcy z całego świata.

W XIII wieku miasto szybko się rozwijało. Wówczas zostało lokowane na prawie magdeburskim, a dodatkowo zostało rezydencją książąt. Ważny wkład w rozwój Krakowa wniósł przedstawiciel dynastii Piastów, książę Bolesław Wstydliwy i jego rodzina. 

W XIV wieku w mieście odbyła się uroczystość koronacji polskiego króla Władysława Łokietka. Wydarzenie odbyło się w Katedrze Wawelskiej. Od tego czasu Kraków stał się miejscem koronacji władców Polski, nawet po utracie przez miasto statusu stolicy. 

W XV i XVI wieku w Krakowie pojawił się szereg obiektów architektonicznych. W szczególności powstał Uniwersytet Jagielloński, który stał się ośrodkiem edukacyjnym i kulturalnym polskiej, jak i europejskiej inteligencji. 

Po upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów Kraków przeżywał kryzys gospodarczy i społeczny. W XVIII wieku miasto zostało zdobyte przez obce wojska. Odbywały się w nim zbrojne powstania, podczas których w pożarze została zniszczona znaczna część miasta.

Zdjęcie: Rynek w Krakowie iw tle pomnik Adama Mickiewicza, 1957 r. Ryszarda Bielawskiego

W czasie obu wojen światowych Kraków przeżywał ciężkie czasy, następowały zmiany władzy i dochodziło do różnego typu zniszczeń. Miastu udało się jednak zachować cenne zabytki.

Ciekawostki historyczne o Krakowie

W średniowieczu miasto było jednym z największych ośrodków handlowych w Europie.

W okresie między XX a XXI wiekiem Kraków otrzymał tytuł „Kulturalnej Stolicy Europy”, w 2007 roku został „Najmodniejszym Miastem Świata”, natomiast w 2017 roku otrzymał status „Miasta Literatury UNESCO” .

Miasto jest podzielone na 18 dzielnic, będących oddzielnymi jednostkami administracyjnymi. 

Rynek w Krakowie to największy i jeden z najstarszych tego rodzaju placów w Europie. Jego budowa sięga XIII wieku.

W Krakowie jest około 50 muzeów. Jednym z najbardziej popularnych jest Muzeum Narodowe, w którym można podziwiać oryginalne dzieło Leonarda da Vinci – obraz „Dama z łasiczką”.

Miasto jest czasami nazywane „Rzymem Północy”, ponieważ znajduje się w nim około 110 świątyń. Ponadto urodzony w Krakowie Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła został pierwszym papieżem, po 455-letniej przerwie, który pochodził spoza Włoch.

Katedra Wawelska to jedna z najpopularniejszych polskich atrakcji turystycznych. Pamięć o koronacjach polskich monarchów i ich pochówkach jest przecież żywa w sercu każdego Polaka.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.