niedziela, 19 maja, 2024

Zamek Królewski na Wawelu – architektoniczny symbol Krakowa

Nad Krakowem, nad brzegiem Wisły, wznosi się majestatyczna rezydencja królewska – Wawel. Jest to zespół zabytków architektury, obejmujący katedrę, zamek i budowle obronne. Na przestrzeni dziejów Wawel pełnił dla Polski szczególną rolę. Więcej można przeczytać na kraków-future.

Historia Zamku Królewskiego na Wawelu

Małopolska jest regionem, w którym ludzie zaczęli się osiedlać, zanim pojawili się na pozostałych ziemiach polskich. Losy Wawelu od momentu jego powstania są ściśle splecione z polskimi władcami. W 1000 roku na tych ziemiach powstała diecezja, co miało znaczący wpływ na ukształtowanie się nowego państwa i uzyskanie przez nie niepodległości. W tym samym czasie na Wzgórzu Wawelskim powstała pierwsza katedra. Kraków nie był głównym miastem państwa piastowskiego, ale szybko zyskiwał na znaczeniu. Kryzys władzy w XI wieku i jej rozłam spowodowały, że Wawel stał się głównym ośrodkiem politycznym. Taka była decyzja króla Kazimierza I Odnowiciela.

Na wzgórzu zbudowano zamek, który na początku XVII wieku stał się siedzibą królewską.

W 1320 roku na Wawelu koronowano Władysława Łokietka, co zapoczątkowało tradycję koronowania wszystkich władców Polski. W Warszawie zainaugurowano czas panowania tylko w przypadku Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Za panowania Kazimierza Wielkiego Kraków został ogłoszony stolicą, dla Wawelu był to najbardziej majestatyczny okres w dziejach.

Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława jest jednym z głównych budynków położonych na Wawelu. To ważne miejsce dla wszystkich Polaków. W jej wnętrzach koronowano władców Polski jeszcze wtedy, gdy Warszawa była już stolicą. Znajdują się tu także miejsca pochówku nie tylko królów Polski, ale także wybitnych osobistości, które przyczyniły się do rozwoju państwa.

Po utworzeniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1569 roku Kraków pozostał na peryferiach nowo powstałego państwa. Warszawa stała się lepszym miejscem dla rządu. W 1609 roku król Zygmunt III Waza po pożarze zamku na Wawelu zdecydował się go opuścić i przenieść. Chociaż Kraków był oficjalną stolicą do 1795 roku, pałac królewski znajdował się w Warszawie.

Od 1795 roku Kraków był częścią Austrii. W 1815 roku miasto zostało wyzwolone, ale w 1846 roku Wawel ponownie zajęły wojska austriackie.

W 1905 roku Polska uzyskała ponownie zamek w swoje posiadanie i przystąpiła do jego odbudowy. Przywrócenie budowli statusu reprezentacyjnej rezydencji rządowej zajęło ponad 20 lat. Część budynku przejęto wówczas na muzeum.

Wycieczka na Wawel

Na murze w pobliżu głównego wejścia na teren zamku widnieją nazwiska osób i nazwy przedsiębiorstw, które brały udział w odbudowie Wawelu. Znajduje się tu również pomnik Tadeusza Kościuszki. Mówi się, że w czasie wojny dowódca niemiecki nakazał rozbiórkę pomnika.

Kiedy nastał pokój, w Niemczech odlano dokładną kopię posągu i zainstalowano na jego pierwotnym miejscu. Niektórzy jednak twierdzą, że polski bohater podczas tych prac otrzymał innego konia – zamiast smukłego polskiego, przywódca powstania dostał dobrze odżywionego konia niemieckiego.

Na terenie zamku po lewej stronie znajduje się Katedra Wawelska. Upływ lat jej nie oszczędził, a z jej pierwszej wersji pozostały: fragment Wieży Srebrnych Dzwonów i grobowiec św. Leonarda. Nowy budynek, zbudowany w stylu gotyckim, pochodzi z XIV wieku. Pośrodku znajduje się “Ołtarz Ojczyzny”, do którego władcy zabierali zdobyte w walkach trofea. Na jednej z wież katedry znajduje się największy polski dzwon – Zygmunt, dzwoni tylko w ważne święta.

Na placu znajdują się dwie kaplice. Po prawej stronie jest kaplica Jagiellońska, w której pochowani są Zygmunt Stary, Zygmunt August i Anna Jagiellonka, z kolei po lewej stronie kaplica rodowa Wazów, znajdują się tu nagrobki tego rodu.

Jaskinia smoka

Na terenie Wawelu znajduje się punkt turystyczny, który szczególnie upodobały sobie dzieci. Według legendy mieszkał tam kiedyś straszny smok, który terroryzował całą dzielnicę i żądał w prezencie młodych piękności. Udało się go pokonać przebiegłością, a jaskinia z wieloma tajnymi przejściami pozostała. Szlaki Smoczej Jamy prowadzą od Wawelu do Wisły.

Smok został pokonany, stając się tym samym symbolem Krakowa. Jego wizerunek można tu spotkać wszędzie – na ścianach budynków, naczyniach, wśród biżuterii, pamiątek i figurek.

Smocza Jama jest udostępniona do zwiedzania, całkowita długość wynosi 270 metrów. W XII-XIII jaskinia służyła do przekradania się na teren zamku lub z niego. W XVII i XVIII wieku w tym miejscu mieściła się pijalnia, która cieszyła się popularnością zarówno wśród zwykłych podróżników, jak i dyplomatów. Gdy Wawel należał do Austriaków, jaskinię zamurowano. Po zwróceniu zamku Polsce jama została zachowana i zamieniona w obiekt krakowskiej turystyki.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.