środa, 12 czerwca, 2024

Nauka, która inspiruje: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie jest jednym z najlepszych i najbardziej znanych współczesnych polskich uczelni. Od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce wśród instytucji szkolnictwa wyższego. AGH jest wiodącym polskim uniwersytetem w dziedzinie nowoczesnych technologii i należy do grupy prestiżowych międzynarodowych ośrodków edukacyjnych – pisze krakow-future.eu.

Historia powstania placówki oświatowej

Historia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie sięga 1912 roku, kiedy to grupa wybitnych inżynierów i działaczy górniczych pod przewodnictwem Jana Zarańskiego zainicjowała proces aplikacyjny w celu uzyskania zgody na utworzenie szkoły wyższej kształcącej inżynierów górniczych w Krakowie. Wysiłki zakończyły się sukcesem i w 1913 roku Ministerstwo Robót Publicznych w Wiedniu powołało Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej pod przewodnictwem prof. Józefa Morozewicza. Mocą najwyższego rozkazu wydanego przez cesarza Franciszka Józefa 31 maja 1913 roku zatwierdzono założenie szkoły górniczej w Krakowie. Jednak wybuch I wojny światowej uniemożliwił Akademii rozpoczęcie działalności w 1914 roku.

Dlatego AGH została uruchomiona 20 października 1919 roku. Początkowo naukę na nowo utworzonym Wydziale rozpoczęło 80 studentów. Wydział metalurgii został dodany w 1922 roku. W 1939 roku Akademia liczyła około 600 studentów i 30 profesorów.

W latach 1919-1939 Akademię ukończyło 797 inżynierów górnictwa i przemysłu metalurgicznego, oficjalnie uznało się około 100 zagranicznych dyplomów. Absolwenci zajmowali kierownicze stanowiska w polskim przemyśle, m.in. na Górnym Śląsku i innych ośrodkach przemysłowych.

II wojna światowa i nowoczesność

Na początku II wojny światowej 22 profesorów i docentów Akademii zostało aresztowanych przez władze niemieckie i wysłanych do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Główny dom był używany przez niemiecki rząd okupowanego terytorium Polski.

Po wojnie grupa profesorów, pracowników i studentów odzyskała zniszczony główny budynek Akademii, a ponad 500 studentów rozpoczęło naukę. W 1946 roku otwarto nowe wydziały: geologiczno-markszajderski i ceramiczny. W 1949 roku uczelnia została przemianowana na Akademię (później Uniwersytet) górnictwa i metalurgii.

W 1969 uczelnia otrzymała nazwę Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. W latach 1950-1979 liczba studentów wzrosła z 2000 do 13 000.

W ciągu pierwszych 80 lat (z wyjątkiem lat wojennych) Akademię ukończyło 73 085 studentów z dyplomami magistra i inżyniera. 3607 osobom nadano stopień doktora nauk. Naukowcy z AGH opublikowali prawie 60 000 artykułów i książek.

Misja Akademii

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest akademią nowoczesnych technologii z dużymi perspektywami na przyszłość. Ich prawdziwym atutem jest zróżnicowana i atrakcyjna oferta edukacyjna oraz innowacyjne badania w obszarach strategicznych dla gospodarki narodowej.

W przeciwieństwie do swojej tradycyjnej nazwy, akademia ma szeroki profil edukacyjny obejmujący praktycznie wszystkie zagadnienia naukowe związane z naukami technicznymi lub podobnymi. Profil i zakres edukacji oraz badań w AGH stale się zmieniają i ewoluują, ponieważ akademia nieustannie stara się nadążać za wymaganiami teraźniejszości.

Misją akademii jest nowoczesne kształcenie inżynierów specjalizujących się w wielu dziedzinach inżynierii (oferujących około 70 kierunków studiów). Warto zauważyć, że wiele kierunków studiów AGH jest wyjątkowych i nie ma sobie równych na innych polskich uczelniach. Nauczyciele chcą zachować tę wyjątkowość, łącząc wiedzę o technologii i sztuce.

Personel jest szczególną dumą uczelni, ponieważ zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i uznanych na całym świecie pracowników w wielu unikalnych branżach (ochrona środowiska, inżynieria środowiska, podziemna renowacja zabytków i metalurgia archeologiczna, multimedia i komunikacja społeczna, geoturystyka, zarządzanie w niektórych branżach, biomateriały i inżynieria biomedyczna).

Silna pozycja uczelni przejawia się we współpracy z wieloma gałęziami przemysłu, a także w udziale w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo-przemysłowych, takich jak Polskie Forum Forum Nauki i Biznesu, „InnoEnergy” KIC (Uczelnia koordynuje działalność polskiego węzła „CC Poland Plus”) i KIC „Surowce”.

Nauka i prace badawcze

W 2020 roku na 16 wydziałach studiuje około 21 000 studentów. Istnieje około 70 kierunków studiów. Akademia Górniczo-Hutnicza oferuje również programy pierwszego i drugiego cyklu, które są w całości prowadzone w języku angielskim. Absolwenci AGH mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w szkołach doktorskich AGH w 16 dyscyplinach. Wszystkie prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Rozwój nowych obszarów badawczych nie byłby możliwy bez doskonałej infrastruktury uniwersyteckiej, która obejmuje prawie 680 najnowocześniejszych laboratoriów, a także wiele ostatnich projektów, takich jak: Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Centrum Rozwiązań Informatycznych lub Centrum Ceramiki. Uczelnia kończy również budowę Centrum Energetyki – największego projektu w swojej historii. Centrum będzie największym specjalistycznym laboratorium w Polsce. Uczelnia podpisała również kontrakt na dostawę „Prometeusza” – największego superkomputera w historii Polski. Będzie czterokrotnie mocniejszy od słynnego „Zeusa” – jak dotąd najlepszy superkomputer w Europie Wschodniej i Środkowej.

Działalność badawcza wydziałów związana jest z tradycyjnymi gałęziami przemysłu i gospodarki (górnictwo, wiercenie, metalurgia itp.) oraz z poszczególnymi gałęziami ziemi i nauk technicznych (geologia, geodezja, elektrotechnika itp.). Szczególnie poszukiwane są wydziały prowadzące badania w dynamicznie rozwijających się dyscyplinach – Informatyka Techniczna i Telekomunikacja i Inżynieria Biomedyczna, a także wydziały związane z naukami podstawowymi (Matematyka, Fizyka, Geofizyka i Socjologia).

Uniwersytet to kreatywne miejsce. Fakt ten potwierdzają coroczne raporty publikowane przez polski urząd patentowy, gdzie uczelnia jest liderem wśród instytucji zgłaszających najwięcej wynalazków i wzorów użytkowych. Każdego roku studenci i wykładowcy otrzymują ponad 100 patentów i sprzedają kilkadziesiąt licencji.

Infrastruktura uczelni

Kampus AGH jest największym kampusem w Polsce i znajduje się w centrum najpiękniejszego polskiego miasta – Krakowa. Nowoczesne zaplecze dydaktyczno-badawcze z laboratoriami wyposażonymi w unikalny sprzęt, komfortowe warunki, liczne udoskonalenia dla osób niepełnosprawnych.

Kompleks budynków AGH znajduje się w jednej dzielnicy Krakowa i zajmuje powierzchnię 40 ha. Integralną częścią kampusu akademickiego jest kampus studencki AGH, zajmujący powierzchnię 13 hektarów. Miesięczny koszt wynajmu miejsca w akademiku dla studentów kosztuje 400 zł (około 97 euro) miesięcznie.

Dużym atutem domów studenckich są komfortowe warunki – dostęp do Internetu, specjalne miejsca do nauki, telesalony, sale klubowe. W miasteczku studenckim znajdują się własne boiska sportowe (w szczególności nowoczesne boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i koszykówki ze sztucznym pokryciem), korty tenisowe. Nowoczesny basen AGH jest uwielbiany przez wszystkich studentów. Bliskość Krakowskiego Parku Błonia i Parku Jordana pozwala sportowcom, biegaczom i rowerzystom aktywnie spędzać czas w malowniczych i zielonych zakątkach miasta.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.